100

A. Berbuat baik kepada sesama manusia

B. Beriman kepada Allah

C. Menyantuni kaum duafa

D. Berbakti pada orang tua

E. Bertoleransi

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 13, 2022

Mohon dibantu Kakak.