86

A. Aya dina tv

B. Akurat, anyar, ngirut, faktual, komunikatif, boga sifat medar

C. Medar di elektronik

D. Aya tulisanya

E. Semua jawaban benar

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 9, 2022

Mohon dibantu Kakak.