96

A. Dikuasai oleh para politisi

B. Rakyat membela keberadaan Negara

C. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi

D. Ditentukan oleh keberadaan partai politik

E. 0

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 12, 2022

Mohon dibantu Kakak.