100

A. Memajukan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali

B. Menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang berada di negeri Belanda

C. Mengusahakan kemajuan yang selaras bagi bangsa dan tanah air

D. Menggalang persatuan semua orang Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan RI

E. Mengusahakan kerja sama antara orang Indonesia yang satu agama

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 13, 2022

Mohon dibantu Kakak.