87

A. Sangkuriang kahampangan

B. Dayang sumbi boga anak sangkuriang

C. Sangkuriang nyieun parahu

D. Dayang sumbi kawin jeung si tumang

E. Sangkuriang saenyana anak raja

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 9, 2022

Mohon dibantu Kakak.