103

A. Semua warga negara bebas menjalankan agama masing-masing

B. Semua warga negaramempunyai hak membela diri di depan pengadilan

C. Keikutsertaan warga negara dalam membela negara

D. Setiap warga negara bebas mengeluarka pendapat

E. Semau warga negara berhak atas penghidupan yang layak

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 14, 2022

Mohon dibantu Kakak.