87

A. Membocorkan rahasia negara pada negara lain

B. Menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja

C. Membatasi kemerdekaan mengeluarkan pendapat

D. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku

E. Menghukum penjahat dengan kekerasan tanpa proses pengadilan

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 8, 2022

Mohon dibantu Kakak.