85

A. Berdusta kepada musuh ketika peperangan

B. Mengerjakan PR di sekolah

C. Membohongi teman

D. Memberikan kesaksian palsu

E. Semua jawaban benar

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 8, 2022

Mohon dibantu Kakak.