84

A. Kawih kauger aturan, tembang teu kauger ku aturan

B. Kawih kaiket ku wirahma, tembang teu kaiket ku wirahma

C. Kawih teu kauger aturan, tembang kaiket ku wirahma

D. Kawih teu kaiket ku wirahma, tembang kaiket ku wirahma

E. Semua jawaban benar

Question is closed for new answers.
Joker Selected answer as best May 9, 2022

Mohon dibantu Kakak.